วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

2 สองล่าง 1/07/2555


สรุปสองตัวล่าง งวด 16/07/55
ก่อนสรุปอยากจะแนะแนวทางการแทงหวยก่อน
อย่างแรกต้องแยกให้ได้

1.ชุดไหนเป็นชุดลงทุน  (Investment Portfolio)
2.ชุดไหนเป็นชุดเก็งกำไร (Speculator)

คุณต้องแยกให้ได้ว่าชุดไหนเป็นชุดลงทุนและชุดเก็งกำไร
ชุดลงทุนคือแทงท้าย 8-2-9-1 ตัวละเท่าๆกัน
08-18-28-38-48-58-68-78-88-98
02-12-22-32-42-52-62-72-82-92
09-19-29-39-49-59-69-79-89-99
01-11-21-31-41-51-61-71-81-91
แทงตัวละเท่าๆกัน เช่นแทงตัวละสิบบาท ลงทุนสี่ร้อยลดสิบเปอเซ็นต์
การลงทุนที่แท้จริงสามร้อยหกสิบบาท ถูกได้เงินแปดร้อยบาท (ได้บาทละแปดสิบ)
ได้กำไรสี่ร้อยสี่สิบบาท
ชุดเก็งกำไร

แทงท้าย 8 เพิ่มตัวละสามสิบ แทงท้าย 2 เพิ่มตัวละยี่สิบ
และแทงท้าย 9 เพิ่มตัวละสิบบาท
สรุปการลุงทุนทั้งชุดลงทุนและการเก็งกำไรเป็นเงินหนึ่งพันบาท
ลดสิบเปอเซ็นต์การลงทุนที่แท้จริงเก้าร้อยบาท

ถ้าหวยออกท้าย 8 จะได้กำไร สองพันสามร้อยบาท
ถ้าหวยออกท้าย 2 จะได้กำไร หนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้าหวยออกท้าย 9 จะได้กำไร เจ็ดร้อยบาท
ถ้าหวยออกท้าย 1 จะได้กำไร ขาดทุนหนึ่งร้อยบาท (บาดเจ็บนิดหน่อย
)
ส่วนตัวชุดเก็งกำไรที่ต้องแทงเพิ่มอีกเยอะคือ
 28-82-58-78

*************************
โชคดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น