วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2555 (2)


ข้อมูลแบ่งปันบนงวด 01/06/55
งวดนี้มีความเสี่ยงสูงมากๆๆให้แทงน้อยๆแบบโยนหินถามทางไปก่อน
เพราะเป็นงวดแรกที่เป็นการเปลี่ยนเทรนใหม่ และและยังไม่รู้ทิศทาง
ต้องรออีก2 -3 งวดถึงจัดหนักได้

เทรนของรอบที่ 1 หลักร้อยจะซ้ำกัน 2 งวดติดต่อกัน
01/12/54   1-47**หลักร้อย 1
16/12/54   1-78**หลักร้อย 1 อีกงวด
30/12/54   4-02**หลักร้อย 4
16/01/55   4-45**หลักร้อย 4 อีกงวด
01/02/55   6-05**หลักร้อย 6
16/02/55   6-84**หลักร้อย 6 อีกงวด

เทรนของรอบที่ 2 ผลรวมหลักร้อยหลักสิบเท่ากัน 2 งวดติดต่อกัน
01/03/55   51-8**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 6 แต้ม
16/03/55   06-4**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 6 แต้ม
01/04/55   56-2**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 11 แต้ม
16/04/55   47-0**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 11 แต้ม
02/05/55   50-1**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 5 แต้ม
16/05/55   41-8**ผลรวมหลักร้อยหลักสิบ 5 แต้ม

เทรนของรอบที่ 3 ต้องรอดูลักษณะการออกสัก 3 งวดถึงจะเจาะง่าย
01/06/55   xxx**ต้องรอดูลักษณะการออก รอบที่1 งวดแรก (เปลี่ยนเทรนใหม่เป็นงวดแรก)16/06/55   xxx**ต้องรอดูลักษณะการออก รอบที่1 งวดที่สอง
01/07/55   xxx**ต้องรอดูลักษณะการออก รอบที่2 งวดแรก
16/07/55   xxx**งวดนี้น่าจะเจาะง่าย-จัดหนักได้
01/08/55   xxx**ต้องรอดูลักษณะการออก รอบที่3 งวดแรก
16/08/55   xxx**งวดนี้น่าจะเจาะง่าย-จัดหนักได้


***************************
หลักการที่ 1
จะได้ว่า
เลขที่มาประจำทุกงวด มา 2 ตัวคือ 0-4-5-6-8
เลขขาจรจะมางวดละ 1   ตัวคือ  1-2-3-7-9

30/12/54   402**เลขมาประจำ 0-4 และขาจรมาคือ 2
16/01/55   445**เลขมาประจำ 4-4-5
01/02/55   605**เลขมาประจำ 6-0-5
16/02/55   684**เลขมาประจำ 6-8-4
01/03/55   518**เลขมาประจำ 5-8 และขาจรมาคือ 1
16/03/55   064**เลขมาประจำ 0-6-4
01/04/55   562**เลขมาประจำ 5-6 และขาจรมาคือ 2
16/04/55   470**เลขมาประจำ 0-4 และขาจรมาคือ 7
02/05/55   501**เลขมาประจำ 0-5 และขาจรมาคือ 1
16/05/55   418**เลขมาประจำ 4-8 และขาจรมาคือ 1
01/06/55   จะได้ว่า (04568 น่าจะมา2ตัว) (1-2-3-7-9 น่าจะมา 1ตัว)

แต่งวดนี้ให้ระวังมาเลขขาประจำทั้งสามตัว คือ (04568 มาทั้ง3ตัว)
มาดูเลขขาประจำ 0-4-5-6-8 มาสองตัว มาพิจาราณากัน
0***มีโอกาสมามาก+เป็นเลขคู่ด้วย
4***น้อยมาก
5****มีโอกาสมา
6****มีโอกาสมามาก+เป็นเลขคู่ด้วย+เป็นเลขกำลังของเดือนด้วย
8****มีโอกาสมามาก+เป็นเลขคู่ด้วย
มาดูเลขขาจรจะมางวดละ 1 ตัวคือ       1-2-3-7-9 มาพิจารณากัน
1***ดับ
2***มี3***มายาก
7***มี9***มายากมาก

********************************
หลักการที่ 2 น่าสนใจมาก
จะได้ 4-5-6 จะมา 1-2 ตัวประจำ
30/12/54   402***( 4 มา)
16/01/55   445***(4-5มา)***งวดนี้มาครบ
01/02/55   605***(5-6มา)
16/02/55   684***(4-6มา)***4-6 มาพร้อมงวดต่อไปมี 5
01/03/55   518***( 5มา)
16/03/55   064***(4-6มา)***4-6 มาพร้อมงวดต่อไปมี 5
01/04/55   562***(5-6มา)
16/04/55   470***(4มา)
02/05/55   501***(5มา)
16/05/55   418***(4มา) 
01/06/55   (4-5-6 น่าจะมาอย่างน้อย 1ตัว)***5 เด่นมาก

หลักการที่  2 จะได้ 4-5-6 มาอย่างน้อยหนึ่งตัว

*********************

หลักการที่  3 จะได้ว่า  5 มา

5 กับ 4 สลับกันมา

16/01/55   445***4มา+หลักร้อยและหลักสิบ-แถม5มาด้วย
01/02/55   605***5มา
16/02/55   684***4มา+หลักหน่วย
01/03/55   518***5มา
16/03/55   064***4มา
01/04/55   562***5มา
16/04/55   470***4มา
02/05/55   501***5มา
16/05/55   418***4มา 
01/06/55   XXX***5น่าจะมา - ถ้า 5 ไม่มา 0 จะมาแทน

หลักการที่ 3 จะได้ว่า 5 มีโอกาสมามากๆๆ ถ้า 5 ไม่มา 0 จะมาแทน

********************************
หลักการที่ 4 จะได้สามตัวบนงวดที่จะมาหนึ่งตัว

แสดงว่า 4-1-8 จะมาหนึ่งตัว

16/11/54   777
01/12/54   147***ติด 7 งวดที่แล้ว
16/12/54   178***ติด 7 งวดที่แล้ว
30/12/54   402***หลุด
16/01/55   445***ติด 4 งวดที่แล้ว
01/02/55   605***ติด 5 งวดที่แล้ว
16/02/55   684***ติด 6 งวดที่แล้ว
01/03/55   518***ติด 8 งวดที่แล้ว
16/03/55   064***หลุด
01/04/55   562***ติด 6 งวดที่แล้ว
16/04/55   470***หลุด
02/05/55   501***ติด 0 งวดที่แล้ว
16/05/55   418***ติด 1 งวดที่แล้ว 
01/06/55   XXX*** 4-1-8***น่าจะมาหนึ่งตัว

หลักการที่ 4 จะได้  4-1-8 มาหนึ่งตัว (8น่าจะมามากที่สุด)งวดนี้ผมให้ 1 ดับหรือโอกาสมาน้อยมากๆๆ
เพราะไม่เคยมีเลขไหนออกสามงวดติดต่อกัน
4 โอกาสมาน้อย เพราะ 4 จะสลับมากับ 5
ถ้า 5 มาแล้ว 4 มักจะไม่มา
8 เลขนี้ซิมีโอกาสมามากที่สุด


.......................

หลักการที่ 5 น่าสนใจมาก
น่าสนใจมาก 17 รอบไม่เคยหลุด
จะได้ว่า 5-0-1 น่าจะมา 1-2 ตัว

01/02/54   089***งวดต้นเดือนถัดไปติด 0

01/03/54   037***งวดต้นเดือนถัดไปติด 3
01/04/54   931***งวดต้นเดือนถัดไปติด 3
02/05/54   136***งวดต้นเดือนถัดไปติด 3
01/06/54   370***งวดต้นเดือนถัดไปติด 3
01/07/54   953***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
01/08/54   756***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
01/09/54   533***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
01/10/54   052***งวดต้นเดือนถัดไปติด 0-5
01/11/54   540***งวดต้นเดือนถัดไปติด 4
01/12/54   147***งวดต้นเดือนถัดไปติด 4
30/12/54   402***งวดต้นเดือนถัดไปติด 0
01/02/55   605***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
01/03/55   518***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
01/04/55   562***งวดต้นเดือนถัดไปติด 5
02/05/55   501***งวดต้นเดือนถัดไปติด...
01/06/55   xxx***(5-0-1) มาหนึ่งตัว (ส่วนตัวผมเลือก 5 กับ 0 )
*************************************
หลักการที่ 6 เจาะตามสถิติไล่ตามหลัก จะได้ว่า 0 มีโอกาสมากๆๆ
มาดูหวยออกหลักหน่วย 8 งวดต่อไปมักจะมี  0 เสมอ
16/09/54 198***ท้าย 8
01/10/54 052***มี 0

16/12/54 178***ท้าย 8
30/12/54 402***มี 0

01/03/55 518***ท้าย 8
16/03/55 064***มี 0

16/05/55 418***ท้าย 801/06/55 xxx***น่าจะมี 0
มาดูหวยออกหลักสิบ 1 งวดต่อไปมักจะมี  0 เสมอ
30/12/53 112***หลักสิบ 1
16/01/54 062***มี 0

16/05/54 417***หลักสิบ 1
01/06/54 370***มี 0

01/03/55 518***หลักสิบ 1
16/03/55 064***มี 0

16/05/55 418***หลักสิบ 101/06/55 xxx***น่าจะมี 0
มาดูหวยออกหลักร้อย 4 งวดต่อไปมักจะมี  0 เสมอ
16/05/54 417***หลักร้อย 4
01/06/54 370***มี 0

16/01/55 445***หลักร้อย 4
01/02/55 605***มี 0

16/04/55 470***หลักร้อย 4
02/05/55 501***มี 0

16/05/55 418***หลักร้อย 401/06/55 xxx***น่าจะมี 0
สรุป ถ้า 0 มาโอกาสน่าจะมาหลักสิบ  สังเกตจากการออกสามตัวล่างงวดที่แล้ว
504-309-902-101****สามตัวล่างออกหลักสิบเป็น 0 ทั้งสี่ครั้ง
เหมือนเป็นการส่งซิกว่างวดต่อไปสามตัวบนต้องมี 0 และ 0 น่าจะมาหลักสิบมากที่สุด

***************************
หลักการ 7 ถ้างวดนี้ออกเบิ้ลหรือหามน่าจะมา
88x-x88-8x8
เอาหลักแสนกับหลักหน่วยเป็นคู่โต๊ดงวดต่อไป
16/04/55 583470***หลักแสนคือ 5 หลักหน่วยคือ 0
02/05/55 889501***คู่โต๊ดเข้า 50

02/05/55 889501***หลักแสนคือ 8 หลักหน่วยคือ 1
16/05/55 814418***คู่โต๊ดเข้า 81

16/05/55 814418***หลักแสนคือ 8 หลักหน่วยคือ 8
01/06/55 xxx808***
คู่โต๊ด 88

ถ้า 8 มาสองตัวจริง  จะได้
88x-x88-8x8
ถ้า 8 มากับ 0  จะได้
x08-x80-8x0-0x8-08x-80x
ถ้า 8 มากับ 5  จะได้
x58-x85-8x5-5x8-58x-85x
***************************

หลักการที่ 8
มาดูทฤษฎีตัวคล้ายหรือตัวเหมือน
ให้

0 ตัวคล้ายกับ  8
1 ตัวคล้ายกับ  7
3 ตัวคล้ายกับ  8
6 ตัวคล้ายกับ  9
มาดูการออกสองตัวบนชอบออกตัวคล้ายกัน
ค่อยๆดูนะตามให้ทันนะ ง่ายนิดเดียว
ท่องในใจไว้คณิตศาสตร์และสถิติง่ายนิดเดียว

16/04/55 70***(7 ตัวคล้ายกับ  1)(0 ตัวคล้ายกับ  8)
02/05/55 01***(10-01-87-78) เข้า 01

02/05/55 01***(0 ตัวคล้ายกับ  8)(1 ตัวคล้ายกับ  7)
16/05/55 18***(81-18-07-70) เข้า 18

16/05/55 18***(1 ตัวคล้ายกับ  7)(8 ตัวคล้ายกับ  0)01/06/55 xx***(78-87-01-10) เข้า ...น่าจะเป็น 78-87

หรืออีกวิธีหนึ่งเอา 0-1-7-8 มาหมุน จะได้
หลักสิบคือ 0-1-7-8
หลักหน่วย 0-1-7-8
ท่านที่จับคู่ไม่เป็นดูตามที่ผมไล่จับคู่แบบสอนเด็กอนุบาล

00-01-07-08
10-11-17-18
70-71-77-78
80-81-87-88

ทั้งหมด 16 ชุด สองตัวบนน่าจะอยู่ในชุดนี้

***************************

หลักการที่ 9 ได้คู่โต๊ด  05-45-55-56-58 มาหนึ่งคู่
ถ้าคิดว่า 5 มาแน่นอน
ให้จับคู่กับเลขที่มาขาประจำคือ 0-4-5-6-8
เข้าหนึ่งคู่แน่นอน

01/02/55   605***คู่โต๊ด 05-56
16/02/55   684
01/03/55   518***คู่โต๊ด 15-58
16/03/55   064
01/04/55   562***คู่โต๊ด 25-56
16/04/55   470
02/05/55   501***คู่โต๊ด 05-51
16/05/55   418
01/06/55   xxx***คู่โต๊ด 05-45-55-56-58

งวดนี้เป็นงวดแรกที่เปลี่ยนเทรนใหม่ ระวัง 5 จะไม่มา
***************************
หลักการที่ 10
มาดูหวยที่ออกวันศุกร์
งวดนี้หวยออกวันศุกร์ข้างขึ้น

16/04/53 743***สองตัวบนออกพี่น้อง
16/07/53 387***สองตัวบนออกพี่น้อง
01/07/54 953***สองตัวบนออกหลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม
30/12/54 402***สองตัวบนออกหลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม+มาเลขคู่ทั้งหมด
01/06/55 xxx***สองตัวบนออกพี่น้องหรือหลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม

จากหลักการที่แล้วจะได้ชุดเด่น
01-10-78-87***พี่น้อง (78-87 เด่นมาก)(01-10แทงน้อยๆ1น่าจะดับ)
08-80***หลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม

ข้อมูลเสริมหวยที่ออกวันศุกร์ข้างแรม
16/01/52 212***สองตัวบนออกพี่น้อง
16/10/52 487***สองตัวบนออกพี่น้อง
01/10/53 372
16/09/54 198***สองตัวบนออกพี่น้อง
16/12/54 178***สองตัวบนออกพี่น้อง
16/03/55 064***สองตัวบนออกหลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม+มาเลขคู่ทั้งหมด

มาดูการออกวันศุกร์ข้างขึ้นและข้างแรมงวดล่าสุด
30/12/54 402***เลขคู่ทั้งหมด (คู่โต๊ด 02-04-24)(มาเลข0-2-4)
16/03/55 064***เลขคู่ทั้งหมด (คู่โต๊ด 04-06-46)(มาเลข0-4-6)
01/06/55 คู่คู่คู่****เลขคู่ทั้งหมด (คู่โต๊ด 06-08-68)(มาเลข0-6-8)

ถ้างวดนี้มาเลขคู่ทั้งหมด เลขที่น่าจะมาคือ 608-680-860-806-068-086
สองตัวบนบังคับมาหลักสิบหลักหน่วยห่างกันสองแต้ม จะได้ชุดเด่น

608-680-068-086

***************************


สรุป

วิ่ง 5-0 รอง  8
โต๊ดห้าตัว 05678 (งวดนี้ระวังเบิ้ลหาม โต๊คห้าตัวมีความเสี่ยงสูง)

ถ้ามาเบิ้ล น่าจะเบิ้ล 8 เบิ้ล 0 และเบิ้ล 5

(88x-8x8-x88-00x-0x0-x00-55x-5x5-x55X
คู่โต๊คเด่น 58-50-08-88 รอง 56-54-06-68
สองตัวบนเสี่ยงดวงเลือก เจาะหลักสิบ 8 กับ 0 ก็แล้วกัน
80-81-82-83-84-85-86-87-88-89
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09

เน้น 80-85-86-87-88-00-08 และแทง 78-68-56-65 ด้วย
สามตัวบนเสี่ยงดวงใส่ 5 หลักร้อย (ถ้าใครชอบหลักร้อย 6 ก็ส่ 6 หลักร้อยได้)
580-581-582-583-584-585-586-587-588-589
500-501-5*-504-505-506-507-508-509

เน้น 580-585-586-587-588-500 และแทง 565-608-880 ด้วย

***************************
โชคดีครับ
อ้อน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น